· 

Al gehoord van vuca?

Heb je al eens gehoord van de vuca wereld?

Het is een term die steeds meer gebruikt wordt om de huidige wereld aan te duiden.

Eigenlijk komt ze uit de woordenschat van  het Amerikaanse leger.

Letterlijk staat vuca voor :

Volatile (grillig)

Uncertain (onzeker)

Complex (complex)

Ambiguous (dubbelzinnig)

Geef toe: het is niet simpel de dag van vandaag.

Veranderingen zijn schering en inslag. Je bent nog maar net op de hoogte van een ontwikkeling en hup daar dient zich weer een andere aan.

Voorspelbaarheid staat op de helling. Er heerst eerder een gevoel van onzekerheid.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie meer voor de toekomst.

De hele wereld wordt ingewikkelder, complexer.

Waarden zijn gedeeltelijk of helemaal verdwenen; vaagheid en onduidelijkheid komen in de plaats.  Je vindt met één klik op het internet dat chocolade eten goed is én tegelijk dat het ongezond is.

Wie heeft er nog gelijk? Waar kan je je beslissingen nog op baseren? Grenzen vervagen. Niets is nog strak. Er is niet één waarheid.

Dit alles heeft een grote impact op ons. Op ons denken, ons handelen maar ook op onze dromen en toekomstbeelden.

Is dit een pessimistische gedachtegang? Of realiteit? Wel, eigenlijk is deze vraag voor mij minder van belang.

Of misschien wel als vertrekpunt. Om te kijken hoe  je jezelf in balans houdt in deze wereld. Waar kan je een verandering in brengen en hoe kan je aanvaarden wat je niet kan bewegen? Een beetje survival of the fittest: niet als het recht van de sterkste, maar wel leven met een goed aanpassingsvermogen.

Overal zie ik mensen die echt moeite doen om meer kwaliteit in hun leven te brengen: in plaats van leiden, gaan we meer verbinden. In plaats van chaos en onzekerheid, schep je duidelijkheid waar je naartoe wilt. Je leeft in het nu maar je kan ook dromen omzetten in doelen.

Uncertain wordt understanding. Proberen elkaar te begrijpen. (Er is een Indiaans spreekwoord dat zegt: ‘Beoordeel niemand voor je 2 weken in zijn schoenen hebt gelopen’.)

Complex wordt clarity. Chaos is goed als het je niet overspoelt. Je kan ervan leren maar als het te veel wordt, legt het je lam. Maak het simpel. Bovendien hoef je het niet alles alleen te doen.

En tenslotte kan  je leren om een stuk onzekerheid te omarmen. Of het in elk geval als onvermijdelijk te beschouwen

Deze manier van in het leven staan noem ik ‘veerkracht’. Veerkracht  is mijn antwoord op vuca.

En mensen leren meer veerkracht te ontwikkelen, is nu net mijn passie. Komt dat even goed uit… 

Hoe zie jij deze wereld? En wat betekent voor jou veerkracht? Ik ben benieuwd; laat het me weten.